Luật Khoa học và Công nghệ

Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ

Số hiệu  29/2013/QH13
Cơ quan ban hành:  Quốc Hội
Loại văn bản Luật
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2014
Tài liệu đính kèm: 9efff51962d74705b20d86ac9628cd6f-Luat_KHCN.doc 
 

Tổng truy cập: 1,862,457

161,917