Năm 2014

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 


STT

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Xếp loại

1

Đánh giá lợi thế cạnh tranh các ngành sản phẩm của Việt Nam thông qua chỉ số lợi thế so sánh hiển thị

CS/2014-01

Cơ sở

Trần Văn Đức

KTĐN

4/2014

10/2015

tốt

2

Một số mô hình đo lường và phân tích sự phụ thuộc của các thị trường tài chính – Phân tích thực nghiệm cho một số chuỗi chỉ số thị trường chứng khoán

CS/2014-02

Cơ sở

Phạm Văn Chững

BM TKT

4/2014

4/2015

tốt

3

Các lớp hàm distortion (dùng trong độ đo rủi ro sử dụng tích phân Choquet) tương ứng với thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định

CS/2014-03

Cơ sở

Phạm Hoàng Uyên

BM TKT

4/2014

4/2015

khá

4

Xử lý vi phạm quyền tác giả trên Internet bằng biện pháp hành chính - Thực trạng của Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp

CS/2014-04

Cơ sở

Nguyễn Thị Hồng Nhung

L

4/2014

12/2014

khá

5

Chuẩn hóa thông tin cơ bản các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM

CS/2014-05

Cơ sở

Nguyễn Ngọc Huy

TCNH

4/2014

Hủy

 

6

Nâng cao giá trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2014-06

Cơ sở

Huỳnh Thanh Tú

QTKD

4/2014

4/2015

khá

7

Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

CS/2014-07

Cơ sở

Trần Huỳnh Thúy Phượng

KTĐN

4/2014

10/2015

đạt

8

Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam

CS/2014-08

Cơ sở

Tô Thị Thanh Trúc

TCNH

4/2014

Hủy

 

9

Xây dựng hình ảnh Trường Đại học dựa trên chất lượng dịch vụ - Trường hợp trường đại học Kinh tế - Luật

CS/2014-09

Cơ sở

Phạm Thị Thu Hòa

Trường ĐH Kinh tế - Luật

4/2014

10/2015

khá

10

Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường tin học

CS/2014-10

Cơ sở

Phạm Quốc Thuần

KTKT

4/2014

10/2015

khá

11

Quyền con người trong pháp luật về an sinh xã hội Việt Nam

CS/2014-11

Cơ sở

Nguyễn Thị Thu Trang

L

4/2014

10/2015

khá

12

Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bán Thành phố Hồ Chí Minh

CS/2014-12

Cơ sở

Nguyễn Thị Khoa

KTKT

4/2014

6/2015

tốt

13

Lợi thế toàn cầu thông qua kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam

CS/2014-13

Cơ sở

Nguyễn Thị Diễm Hiền

TCNH

4/2014

10/2015

khá

14

Giải pháp tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

CS/2014-14

Cơ sở

Mai Thị Cẩm Tú

Trường ĐH Kinh tế - Luật

4/2014

10/2015

tốt

15

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh

CS/2014-15

Cơ sở

Lê Quốc Nghi

Trường ĐH Kinh tế - Luật

4/2014

4/2015

khá

16

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng gia nhập vào chuỗi cung ứng của các mặt hàng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam

CS/2014-16

Cơ sở

Hoàng Lâm Cường

KTĐN

4/2014

Hủy

 

17

Các nhân tố tác động đến sự thích hợp của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ( IFRS for SMES) vân dụng cho SMES Việt Nam

CS/2014-17

Cơ sở

Hồ Xuân Thủy

KTKT

4/2014

10/2015

khá

18

Nghiên cứu tính khả thi của hoạt động mua bán và sáp nhập (merger and acquisition - M&A) trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

CS/2014-18

Cơ sở

Huỳnh Thị Thúy Giang

KTĐN

4/2014

10/2015

Khá

19

Tìm hiểu nhu cầu tài chính của các cán bộ viên chức trẻ tại các trường Đại học - Cao đẳng học trên địa bàn quận Thủ Đức

CS/2014-19

Cơ sở

Hoàng Thọ Phú

TCNH

4/2014

Hủy

 

20

Tìm hiểu và ứng dụng Opennerp vào giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2014-20

Cơ sở

Lê Thị Kim Hiền

HTTT

4/2014

10/2015

Khá

21

Quyền của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất cho các trường hợp ưu tiên sử dụng đất

CS/2014-21

Cơ sở

Châu Thị Khánh Vân

LKT

4/2014

10/2015

khá

 

Tổng truy cập: 1,787,008

157,710