Năm 2014

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐHQG - NĂM 2014

Download : Quyết định C 2014 

Stt

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Năm bảo vệ

X.Loại

Điểm TB

1

Nghiên cứu các bất ổn của thị trường tài chính Việt Nam và khuyến nghị chính sách

C2014-34-01

ĐHQG loại C

Trần Hùng Sơn

4/4/2014

12 tháng

29/9/2015

Tốt

 

2

Vị trí cạnh tranh thương mại quốc tế của Việt Nam trong khối Asean: Trường hợp nghiên cứu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

C2013-34-05

ĐHQG loại C

Lê Tuấn Lộc

4/4/2014

18 tháng

15/6/2016

Tốt

 

3

Hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

C2014-34-02

ĐHQG loại C

Lê Vũ Nam

4/4/2014

18 tháng

26/7/2016

Tốt

 

4

Giành thị phần thông qua Thương hiệu và phân phối tiêu thụ sản phẩm đối với trái cây tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

C2014-34-03

ĐHQG loại C

Đỗ Đức Khả

4/4/2014

18 tháng

29/8/2016

Khá 

 

5

Hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột của phần thứ bảy - Bộ luật dân sự năm 2005

C2014-34-04

ĐHQG loại C

Bành Quốc Tuấn

4/4/2014

12 tháng

29/12/2015

Tốt

 

 
Tổng truy cập: 1,528,930

134,072