Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2014 của TS Lê Tuấn Lộc

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2014 
Tên đề tài “Vị trí cạnh tranh thương mại quốc tế của Việt Nam trong khối ASEAN: Trường hợp nghiên cứu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam”
Mã số đề tài C2014-34- 05
Chủ nhiệm đề tài TS Lê Tuấn Lộc
Thời gian - địa điểm : 
c 8h30 ngày 15/6/2016, tại Phòng A107.
 


 

Tổng truy cập: 1,786,917

157,619