Thư mời viết bài cho Hội nghị Khoa học trẻ Lần thứ I - Năm 2015


THƯ MỜI

Viết bài cho Hội nghị Khoa học trẻ Lần thứ I

Chủ đề “Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới”

         
                                                              Kính gửi : Quý Thầy, Cô 

Hội nghị Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật, lần I/năm 2015 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong đội ngũ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và giảng viên trẻ, qua đó nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào các tổ chức kinh tế quốc tế.
             1. Mục  tiêu

Hội nghị với chủ đề “Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới” nhằm tập trung thảo luận về những chuẩn bị của Việt Nam liên quan đến hệ thống pháp luật, quản lý, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…trong bối cảnh hội  nhập quốc tế hiện nay.
             2. Nội dung

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các giảng viên trẻ, học viên và nghiên cứu sinh (có độ tuổi từ 35 trở xuống) viết bài cho Hội nghị, tập trung vào các chủ đề sau đây:

(1)       Nghiên cứu về thể chế, pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

(2)       Đánh giá Hệ thống pháp luật của Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế;

(3)       Phân tích những thay đổi cần thiết của hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

(4)       Đánh giá môi trường văn hóa, xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

(5)       Phân tích thực trạng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh mới;

(6)       Những chuẩn bị của Việt Nam liên quan đến văn hóa, xã hội, giáo dục… trong bối cảnh hội  nhập quốc tế;

(7)       Đánh giá thực trạng quản lý kinh tế, mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

(8)       Phân tích những thách thức, rào cản về mặt phát luật, văn hóa – xã hội, quản lý – kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

(9)       Phân tích những cơ hội của Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập mới;

(10)     Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam liên quan đến quản lý, phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

             Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: ngày 30 tháng 10 năm 2015 (thứ Sáu).

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

4. Yêu cầu và thể lệ gửi bài

Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Bài viết gồm các mục chính như Tiêu đề, Tóm tắt, Từ khóa, Nội dung, Tài liệu tham khảo chính. Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Cần ghi rõ họ tên, nơi công tác và số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.

Bài viết gửi về theo địa chỉ: Trần Thị Lộc – Trưởng Ban Thư ký Hội nghị, Email: loctt@uel.edu.vn  -  Điện thoại 0973722517 -  0937937225.

Thời hạn gửi bài: Thứ 3, ngày 15  tháng 9  năm 2015.

Trân trọng ./.

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

File đính kèm : Thư mời  

Tổng truy cập: 1,786,883

157,585