THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH TỐT NGHIỆP VÀ LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ NĂM 2019

Phòng Sau đại học thông báo đến quý Anh, Chị DANH SÁCH TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 (Xem tại đây) và thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, như sau:
1. Thời gian diễn ra Lễ:  8g00 ngày 6/4/2019 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

3Yêu cầu bắt buộc người học khi tham dự lễ tốt nghiệp
- Gửi 1 hình bán thân (để chiếu trên màn hình led khi lên nhận bằng) tại đây để phản hồi sự tham gia của mình trước ngày 4 tháng 4 năm 2019. Những học viên không thể tham dự vui lòng email phản hồi lý do không tham dự và không cần gửi hình.
- Hoàn tất thủ tục về học phí và luận văn sau bảo vệ.
- Thực hiện đúng các quy trình tham dự lễ (theo các mục phía dưới).
4. Quy trình tham dự Lễ tốt nghiệp đối với người học:
Bước 1. Người học được xét tốt nghiệp sẽ đóng chi phí tham dự Lễ theo thông báo (mục 5,6).
Bước 2. Người học xuất trình biên lai đã đóng tiền tham gia, thuê lễ phục tốt nghiệp tại Phòng Công tác sinh viên (P.A007).

Đối tượng (tân tiến sĩ, thạc sĩ
và cử nhân theo khoa)

Thời gian nhận lễ phục tốt nghiệp

Tân tiến sĩ, thạc sĩ

13g30 - 16g00 ngày 5/4/2019 (Chiều thứ Sáu)

Bước 3. Tham dự Lễ tại Hội trường A theo lịch của Trường.
Bước 4. Sau khi buổi lễ kết thúc, người học trả lễ phục tại Phòng Công tác sinh viên, nhận lại biên nhận và liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại chi phí thế chân thuê lễ phục trong thời gian quy định sau:

Đối tượng (tân tiến sĩ, thạc sĩ
và cử nhân theo khoa)

Thời gian trả lễ phục tốt nghiệp và nhận lại tiền thế chân thuê lễ phục

Tân tiến sĩ, thạc sĩ

10g30 – 11g30 ngày 6/4/2019 (Thứ Bảy)

      * Người học phải liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính (P.A005) để nhận lại chi phí tạm ứng lễ phục trong thời gian thông báo như trên. Nếu ngoài thời gian quy định trên, người học không liên hệ Phòng KH-TC để nhận lại chi phí tạm ứng được xác nhận là sử dụng luôn bộ lễ phục tốt nghiệp của Trường.
      * Người học phải hoàn trả lễ phục (áo + nón) không bị rách, hỏng. Trường hợp lễ phục bị hỏng: nón đền 100.000đ, áo đền 200.000đ. 

Bước 5. Người học xuất trình biên lai đã đóng chi phí làm bằng để nhận phôi bằng tốt nghiệp tại Phòng Sau đại học.

5. Các khoản chi phí liên quan đến người học tại lễ tốt nghiệp:

 Tổng chi phí: 750.000 đồng, trong đó:

  • Chi phí làm bằng tốt nghiệp:                            300.000đ/người. 
  • Chi phí tham gia, thuê lễ tốt nghiệp:               150.000 đồng/người.
  • Chi phí thế chân thuê lễ phục tốt nghiệp (*): 300.000 đồng/người
  (*) Chi phí thế chân thuê lễ phục tốt nghiệp: Nhà trường sẽ hoàn trả khoản thu này cho người học sau khi người học hoàn thành trả lễ phục cho Trường sau buổi lễ.

6. Thời gian và hình thức nộp chi phí tham gia lễ tốt nghiệp:
- Thời gian thu: từ ngày 01/4/2019 đến 5/4/2019
- Hình thức thu:
  • Thu qua hệ thống Ngân hàng: người học nộp tiền tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tên tài khoản: Trường ĐH Kinh tế - Luật

Số tài khoản: 160 020 106 3000 (Agribank chi nhánh Sài Gòn)

Nội dung nộp: Lệ phí tốt nghiệp + Tên học viên

  • Thu tiền mặt: người học nộp tiền trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (A.005).

7. Một số lưu ý
- Tại buổi lễ, người học được Ban Tổ chức bố trí chụp 1 (hoặc 2) ảnh lúc trao bằng và 1 ảnh tập thể cùng lượt trao bằng. File ảnh sẽ được đăng tải trên website Trường trong vòng 01 tháng.
- Nhà trường có bố trí chỗ ngồi cho phụ huynh đến dự lễ tại khu vực tầng trên của Hội trường A.
- Trường hợp người học chưa nhận kịp phôi bằng sau buổi lễ trong thời gian thông báo trên, vui lòng liên hệ Phòng Sau đại học để nhận phôi bằng (trong giờ hành chính). Nếu người học uỷ quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương) và bản sao CMND/Thẻ căn cước có công chứng của người uỷ quyền và người được ủy quyền. 

Tổng truy cập: 1,787,022

157,724