THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH BS-MS 2023

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 
TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHQG, ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đào tạo liên thông cho phép sinh viên có học lực khá, giỏi có thể rút ngắn thời gian học tập (ít nhất là 01 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ đại học.
Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ năm 2023 như sau: 
1. Điều kiện tham gia chương trình liên thông
- Sinh viên tích lũy tối thiểu 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo đại học của ngành  học phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ ĐH – ThS, có điểm trung bình chung tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt loại khá trở lên theo thang điểm và cách xếp loại kết quả học tập theo quy định hiện hành. Tại thời điểm xét tuyển, số tín chỉ hoặc học phần tích lũy của sinh viên phải đảm bảo khối lượng học tập theo quy định hiện hành, hoặc
- Sinh viên là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ (theo quy định của tạp chí hoặc hội nghị) của 1 bài báo khoa học được chấp nhận công bố hoặc được công bố trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science (WoS)/Scopus, hoặc danh mục do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước quy định, hoặc sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, hoặc sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka.

2. Các ngành tuyển sinh

Ngành/chuyên ngành
đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ

Ngành trình độ đại học phù hợp

- Kinh tế và Quản lý công
- Kế toán

- Kinh tế học
- Kinh tế & quản lý công
- Kinh tế đối ngoại
- Tài chính – Ngân hàng
- Kế toán
- Kiểm toán
- Quản trị kinh doanh
- Marketing
- Kinh doanh quốc tế

Luật Kinh tế

- Luật kinh doanh
- Luật thương mại quốc tế
- Luật tài chính – ngân hàng
- Luật dân sự

3. Cách thức tiến hành đăng ký xét tuyển:

STT

Nội dung

Thời gian

3.1 Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ năm 2023 (xem tại đây)  

3.2

Nhận hồ sơ dự tuyển chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (đăng ký trực tuyến) tại đây

18/4/2023 – 22/5/2023

3.3

Thông báo kết quả xét tuyển tại đây

Tháng 6/2023

3.4

Thực hiện thủ tục nhập học

Tháng 6/2023

3.5

Quyết định công nhận học viên chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ

Tháng 7/2023

4. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ (A205),
Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn
- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 028 88899909