THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

NGƯỜI DỰ TUYỂN

ĐÚNG

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

KHÁC

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

Nộp hồ sơ;

Không phải học chuyển đổi kiến thức

Tải hồ sơ dự tuyển tại đây

Xem thông tin ôn thi tại đây

Đề cương ôn thi và dạng thức đề thi môn tiếng Anh

1. Toán kinh tế

2. Kinh tế học

3. Kế toán tài chính

4. Lịch sử các học thuyết kinh tế

5. Luật dân sự

6. Luật hợp đồng

7. Tiếng Anh

Nộp hồ sơ;

Phải học
chuyển đổi kiến thức

Người dự tuyển xem Thông tin chi tiết về ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần; các môn học chuyển đổi kiến thức

tại đây

Xem lệ phí và tài khoản Ngân hàng

- Lệ phí thi: 120.000đ/môn thi

- Thông tin về tài khoản Ngân hàng

Tên tài khoản:

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nội dung ghi trong Phiếu Nộp tiền ngân hàng:

Họ, tên; TS SĐH K19; ngành dự tuyển

Số tài khoản

1600.201.063.000

Tên ngân hàng:

Ngân hàng Agribank- chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM

Số tài khoản

314.1000.2632.938

Tên ngân hàng:

Ngân hàng BIDV –

chi nhánh Đông Sài Gòn

Số tài khoản

007.100.119.1324

Tên ngân hàng:

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TP.HCM

Nộp hồ sơ dự tuyển tại

- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại 028 39100916

- Thời gian làm việc:

15g00 đến 20g30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Xem chi tiết Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại đây
Tổng truy cập: 1,533,584

138,726