Nghiên cứu sinh Tô Thị Kim Hồng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 17.7.2018, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Tô Thị Kim Hồng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Phân tích sự biến động giá và xác định hệ số cạnh tranh của một số nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Văn Luân./. 


Hội đồng bảo vệ luận án làm việc


NCS Tô Thị Kim Hồng chụp hình với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và người hướng dẫn


Tổng truy cập: 1,528,909

134,051