LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2018

STT

NGÀNH

THỜI GIAN

XÉT TUYỂN

PHÒNG

XÉT TUYỂN

1

Kinh tế học

12g00,  ngày 30/10/2018, ứng viên có mặt trước phòng Xét tuyển

A 310 bis

2

Kinh tế chính trị

A 309

3

Tài chính – Ngân hàng

A 102

4

Luật kinh tế

A 107

5

Quản trị kinh doanh

11g45,  ngày 31/10/2018, ứng viên có mặt trước phòng Xét tuyển

A 107


 Anh chị vui lòng xem chi tiết tại đây

Lưu ý: Ứng viên tự trang bị laptop và các đầu chuyển VGA.

Địa điểm dự xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, đường Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.Tổng truy cập: 1,084,119

80,684