Biểu mẫu


DANH MỤC QUY TRÌNH, BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Một số lưu ý khi thực hiện hồ sơ: 

-  Kê khai đầy đủ thông tin và đăng tải hồ sơ online và gửi hồ sơ bản cứng về Phòng SĐH&KHCN có đầy đủ chữ ký và ngày tháng năm trên hồ sơ kèm theo minh chứng liên quan (nếu có) (bản chính hoặc sao y bản chính).

- Các cuốn luận án, công trình nghiên cứu in 2 mặt, đóng lò xo và sử dụng bìa màu xanh dương. 

-  Hồ sơ bản cứng vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng SĐH&KHCN (A.205), 669 Quốc lộ 1, Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, TP.HCM.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi thông tin qua email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn

Điện thoại: 0283 7244 555, số nhánh: 6373; 6371.

Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00; 13h30 - 16h00 (Thứ 2 đến Thứ 6).

TT

TÊN BIỂU MẪU HỒ SƠ

Ký hiệu biểu mẫu

Tải biểu mẫu

A

HỒ SƠ HỌC VỤ

 

Đơn đề nghị giải quyết học vụ

ThS 15

Tải

I

Hồ sơ xin nghỉ học tạm thời

1.1

Đơn xin nghỉ học tạm thời

ThS 09

Tải

1.2

Link kê khai hồ sơ

Upload

1.3

Xem kết quả phản hồi từ Phòng SĐH&KHCN

Xem tại đây

II

Hồ sơ xin nhập học trở lại

2.1

Đơn xin nhập học trở lại

ThS 10

Tải

2.2

Photo Quyết định bảo lưu/ tạm dừng

QĐ-ĐHKTL

Xem tại đây

2.3

Link kê khai hồ sơ

Upload

2.4

Xem kết quả phản hồi từ Phòng SĐH&KHCN

Xem tại đây

III

Hồ sơ xin hoàn phí

3.1

Đơn xin hoàn học phí

ThS 16

Tải

3.2

Link kê khai hồ sơ

Upload

3.3

Xem kết quả phản hồi từ Phòng SĐH&KHCN

Xem tại đây

IV

Hồ sơ đề nghị đổi tên đề tài, GVHD

4.1

Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận văn, người hướng dẫn

ThS 06

Tải

4.2

Link kê khai hồ sơ

Upload

4.3

Xem kết quả phản hồi từ Phòng SĐH&KHCN

Xem tại đây

V

Hồ sơ đăng ký giấy xác nhận, bảng điểm học tập

5.1

Đăng kí giấy xác nhận, bảng điểm

Link

5.2

Xem kết quả phản hồi từ Phòng SĐH&KHCN

 

(*)

Thông tin cần biết

- Quy trình đăng ký bảo lưu

Xem tại đây

- Quy trình đăng ký hoãn thi kết thúc môn học

Xem tại đây

- Quy trình nhập học sau thời gian hoãn học, tạm dừng

Xem tại đây

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ thay đổi đề tài, người hướng dẫn

Xem tại đây

- Quy trình tiếp nhận đăng kí giấy xác nhân, bảng điểm

Xem tại đây

- Quy trình thực hiện thủ tục hoàn học phí

Xem tại đây

B

HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1

Biên nhận hồ sơ

BNHS

Tải

2

Lý lịch khoa học

ThS-01

Tải

3

Đơn xin bảo vệ luận văn

ThS-02

Tải

4

Đơn xin bảo vệ trễ hạn (nếu có)

ThS-03

Tải

5

Đơn xin gia hạn thời gian học tập (nếu có)

ThS-04

Tải

6

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

ThS-05

Tải

7

Đơn đề nghị đổi tên đề tài, GVHD (Nếu có, nộp kèm theo bản photo quyết định đổi tên đề tài, GVHD)

ThS-06

Tải

8

Sao y bằng đại học

 

9

Sao y văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra

 

 

10

Bảng điểm in trên MyUel

In trực tiếp trên MyUel

11

Giấy xác nhận tình trạng học phí

ThS-07

Tải

12

Xác nhận tình trạng kiểm tra trùng lắp

ThS-08

Tải

13

Link kê khai hồ sơ bảo vệ

(bắt buộc thực hiện trước khi nộp LV trực tiếp)

Upload

14

Khảo sát SĐH

(bắt buộc thực hiện trước khi nộp LV trực tiếp)

Link

(*)

Thông tin cần biết

a.

- Quy trình bảo vệ luận văn

Xem tại đây

b.

- Hướng dẫn hình thức trình bày luận văn

Xem tại đây

c.

- Hướng dẫn kiểm tra tính trùng lắp trên Turnitin

Xem tại đây

d.

- Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp

Xem tại đây

C

HỒ SƠ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ luận văn (nếu được Hội đồng yêu cầu)

(đầy đủ các chữ ký)

Tải

2

- Học viên nộp cho thư viện: 01 Luận văn bìa xanh cứng chữ nhũ vàng; 01 CD và nhận lại biên nhận hồ sơ

 

3

Upload form hoàn thành thủ tục sau bảo vệ

Upload

(*)

Thông tin cần biết

a.

- Quy trình sau bảo vệ luận văn

Xem tại đây

b.

- Quy trình xét tốt nghiệp

Xem tại đây