Thông báo thực hiện Quy định kiểm tra tính trùng lắp các SPHT

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUY ĐỊNH KIỂM TRA TÍNH TRÙNG LẮP CỦA CÁC SẢN PHẨM HỌC THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG TP.HCM

  

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Turnitin

 

QUYẾT ĐỊNH 1587/QĐ-ĐHKTL BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRÍCH DẪN TRONG HỌC TẬP, GIẢNG DẠY VÀ NCKH TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG TP.HCM