Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp trình độ thạc sĩ từ khóa 17 đến khóa 2020

THÔNG BÁO

Điều kiện công nhận đủ trình độ ngoại ngữ

để tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 2017 đến khóa 2020

                                                                                               

Học viên cao học từ khóa 2017 đến khóa 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Luật được công nhận đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp thạc sĩ nếu thỏa mãn điều kiện 1 hoặc điều kiện 2 sau đây:

1. Văn bằng tốt nghiệp

- Có bằng tt nghip đi hc ngành ngoi ngữ là một trong các loại sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

2. Chứng chỉ ngoại ngữ

2.1. Chứng chỉ tiếng Anh

IELTS

( IDP, BC)

TOEFL

(ETS)

TOEIC (ETS)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

 HCMSSH, HCMUS

4.5

450 IPT

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

 B1

Nếu học viên sử dụng các chứng chỉ TOEFL ITP, TOEIC với số điểm như trên, để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh thì phải dự thi đánh giá bổ sung 02 kỹ năng (Nói, Viết) do IIG tổ chức (181 điểm); hoặc Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức (đánh giá Đạt).
          Học viên được sử dụng chứng chỉ B1 được cấp bởi Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên để đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra.

Từ khóa 20, học viên có Chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ được xét công nhận đạt chuẩn đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra, bao gồm các cơ sở đào tạo sau:

Trường Đại học Sư phạm TP HCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh; Học viện An ninh Nhân dân; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Ngân hàng TP HCM; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Văn Lang.

2.2. Chứng chỉ ngoại ng khác tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 1

DELF B1

TCF B1

B1 ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

3. Lưu ý

Yêu cầu về thời hạn cấp chứng chỉ:

Các chứng chỉ trên còn thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày ra quyết định công nhận tốt nghiệp

Yêu cầu về đơn vị cấp các chứng chỉ tiếng Anh:

Chứng chỉ trên do các tổ chức khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được ủy quyền cấp bao gồm:
-  Hội đồng Anh (British Council).
-Hội đồng khảo thí tiếng Anh Trường Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL, gọi tắt là Cambridge ESOL).
- Tổ chức phát triển giáo dục quốc tế của ÚC (IDP Education Australia, gọi tắt là IDP).
-  Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (Educational Testing Service, gọi tắt là ETS)
- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn (HCMSSH), Trường Đại học Tự Nhiên (HCMUS), Trung tâm Khảo thí tiếng Anh trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Một số câu hỏi thường gặp:
Em là học viên lớp cao học Luật Kinh tế khoá 2017-2019, em có một số thắc mắc về yêu cầu đối với chuẩn ngoại ngữ dành cho Thạc sĩ như sau:
Khi thi đầu vào cao học, em đã nộp bằng Toeic (hai kỹ năng nghe-đọc). Tính đến thời điểm hết hạn nộp luận văn (ngày 13/07/2019), bằng Toeic này không còn hiệu lực. Như vậy:
1. Em sẽ phải thi để lấy bằng Toeic cả 4 kỹ năng, hay chỉ cần thi bổ sung thêm bằng Toeic (hai kỹ năng viết-nói). 
==> Nếu đã nộp TOEIC 2 kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu với số điểm từ 450 trở lên khi thi đầu vào thì không tính thời hạn của chứng chỉ. Học viên chỉ cần bổ sung 2 kỹ năng còn lại với số điểm 181 trở lên nếu IIG tổ chức; với kết quả Đạt nếu Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức.
2. Thời điểm phải nộp bằng Toeic là cùng thời điểm nộp luận văn, hay sau khi bảo vệ luận văn xong thì mới nộp để xét tốt nghiệp thạc sĩ. 
==> Học viên nộp bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình đào tạo nếu còn trong thời hạn 48 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận học viên.


Tổng truy cập: 1,582,785

121,451