Luật Sở hữu trí tuệ

Số hiệu  50/2005/QH11
Cơ quan ban hành:  Quốc Hội
Loại văn bản Luật
Người ký: Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/11/2005
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/07/2006
Tài liệu đính kèm: 7b523c07f7d3432d82929aebd33d2fe0-luat so huu tri tue.doc 
 

Tổng truy cập: 1,862,673

162,133