Năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CẤP CƠ SỞ - NĂM 2016 

Download : Quyet dinh CS 2015 

Stt

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp

Chủ nhiệm

Đơn vị

Năm thực hiện

Năm kết thúc

Năm bảo vệ

Xếp

Loại

1

Vai trò của khu công nghiệp trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai

CS/2015-01

Cơ sở

Đinh Hoàng Tường Vi

KKT

4/2015

4/2016

 

 

2

Nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ dừa thông qua nâng cấp chuỗi giá trị dừa xuất khẩu tại Bến Tre

CS/2015-02

Cơ sở

Nguyễn Văn Nên

KTĐN

4/2015

4/2016

1/4/2016

Tốt

3

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

CS/2015-03

Cơ sở

Lê Nhân Mỹ

KKT

4/2015

4/2016

28/4/2016

Đạt

4

Những yếu tố tác động đến việc học tập của trẻ em nhập cư tại Tp.HCM

CS/2015-04

Cơ sở

Nguyễn Thị Vân Anh

KKT

4/2015

4/2016

 

 

5

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử

CS/2015-05

Cơ sở

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

QTKD

4/2015

4/2016

 

 

6

Ảnh hưởng của nhân tố văn hóa và mối quan hệ kinh doanh đến quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại tỉnh Bình Dương

CS/2015-06

Cơ sở

Nguyễn Thị Lan Anh

KTKT

4/2015

4/2016

 

 

7

Xây dựng trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao để tiến đến tạo dựng thương hiệu mạnh

CS/2015-07

Cơ sở

Võ Thị Ngọc Thúy

QTKD

4/2015

4/2016

1/2016 

Tốt

8

Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa của Việt Nam

CS/2015-08

Cơ sở

Nguyễn Thị Diệu Hiền

KTĐN

4/2015

4/2016

 

 

9

Năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của rau an toàn Tp.HCM

CS/2015-09

Cơ sở

Nguyễn Thị Thu Trang

KKT

4/2015

4/2016

 

 

10

Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về chế độ tài sản thỏa thuận giữa vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014

CS/2015-10

Cơ sở

Đoàn Thị Phương Diệp

L

4/2015

4/2016

 

 

11

Phát triển môi trường hoạt động ngoại khóa tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2015-11

Cơ sở

Nguyễn Tường Châu

BM NN

4/2015

4/2016

25/1/2016

Khá

12

Giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh Tế - Luật: thực trạng và giải pháp

CS/2015-12

Cơ sở

Lê Bích Thủy

BM NN

4/2015

4/2016

 

 

13

Đánh giá tác động của yếu tố gia đình đến tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam

CS/2015-13

Cơ sở

Đào Thị Ngọc

KKT

4/2015

4/2016

 

 

14

Xây dựng bộ dữ liệu  cho các môn học Thống kê ứng dụng, Kinh tế lượng và Dự báo kinh tế dựa trên dữ liệu của Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh tế và Tài Chính

CS/2015-14

Cơ sở

Phạm Hoàng Uyên

BM TKT

4/2015

4/2016

28/4/2016

Khá

15

Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt Nam thông qua điều kiện giới hạn ngân sách liên thời gian

CS/2015-15

Cơ sở

Trần Thị Lộc

KKT

4/2015

4/2016

 

 

 

Tổng truy cập: 1,786,924

157,626