Năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐHQG - NĂM 2015

Download : Quyết định C 2015 ; Quyết định B 2015 

Stt

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Năm bảo vệ

X.Loại

Điểm TB

1

Đánh giá hiệu quả ngắn hạn và dài hạn của quá trình cổ phần hoá trên khia cạnh tài chính

B2015-34-01

ĐHQG loại B

Dương Như Hùng

5/2015

5/2017

 

 

 

2

Đánh giá các mô hình kinh tế đặc thù ở Việt Nam và khả năng ứng dụng mô hình Chapter City

B2015-34-02

ĐHQG loại B

Nguyễn Tiến Dũng

5/2015

11/2016

 

 

 

3

Liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế

C2015-34-01

ĐHQG loại C

Nguyễn Chí Hải

7/2015

7/2017

 

 

 

4

Hoàn thiện chế độ pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng trong khuôn khổ góp ý sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình

C2015-34-02

ĐHQG loại C

Nguyễn Ngọc Điện

7/2015

1/2017

 

 

 

5

Sự tương tác giữa đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng sông Cửu Long

C2015-34-03

ĐHQG loại C

La Xuân Đào

7/2015

7/2017

 

 

 

6

Các nhân tố tác động đến nghèo vùng ĐBSCL - Một số khuyến nghị về chính sách đối với giảm nghèo bền vững

C2015-34-04

ĐHQG loại C

Phạm Mỹ Duyên

7/2015

1/2017

 

 

 

7

Báo cáo thị trường tài chính Việt Nam 2015

C2015-34-05

ĐHQG loại C

Nguyễn Anh Phong

7/2015

7/2016

7/2016

Tốt


Tổng truy cập: 1,528,929

134,071