THÔNG BÁO GIA HẠN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023

Theo thông báo số 17/TB-ĐHKTL ngày 27/3/2023 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 25/4/2023. Tuy nhiên, xét thấy nhu cầu thực tế của người dự tuyển về việc nộp hồ sơ xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chi tiết như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Tuyển thẳng;

- Xét tuyển miễn ngoại ngữ;

- Xét tuyển có dự thi Tiếng Anh.

2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/5/2023.3.

3. Phương thức nộp hồ sơ xét tuyển:

- Nộp trực tuyến tại: http://dkxtsdh.uel.edu.vn/tuyen-sinh-thac-si/  

4. Thông tin liên hệ:

Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ:

- Địa chỉ: Phòng A.205, Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

- Điện thoại tư vấn: (028) 888 99909.

Xem văn bản tại đây