NCS Huỳnh Thị Kim Quyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 06/8/2021, NCS Huỳnh Thị Kim Quyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo  ngành Kinh tế chính trị bằng hình thức trực tuyến.

 

Đề tài luận án của NCS Huỳnh Thị Kim Quyên có tên gọi:"Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế" và mã số chuyên ngành là: 62.31.01.02 với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng.

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội đồng Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo được diễn ra theo hình tức trực tuyến. Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng về đề tài, NCS Huỳnh Thị Kim Quyênđã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

Hội đồng Bảo vệ trực tuyến luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo

  

  Nguồn: Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ 

Tổng truy cập: 2,352,008