Nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Phương Tần bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 09/7/2021, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Phương Tần đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Kinh tế học, mã số chuyên ngành: 62.31.01.01, với đề tài "Bảo vệ quyền của người dùng cuối trong hợp đồng cấp quyền người dùng cuối”.

Đây là rường hợp đầu tiên Hội đồng cấp Cơ sở đào tạo được triển khai tổ chức với hình thức trực tuyến theo Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh thời gian dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại: https://psdh.uel.edu.vn/nganh-luat-kinh-te4-2704/tien-do-thuc-hien-ncs-nguyen-phan-phuong-tan

Thông tin về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Phan Phương Tần

Hình ảnh thành viên hội đồng và các nghiên cứu sinh tham dự chúc mừng NCS Nguyễn Phan Phương Tần bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. 

 


 
 

Tổng truy cập: 1,957,008