Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Chiều ngày 21/01/2021, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Kinh tế chính trị, mã số chuyên ngành: 62.31.01.01, với đề tài " Liên kết vùng trong phát triển kinh tế ở các địa phương duyên hải Nam trung bộ Việt Nam”.

 

Hội đồng nhận xét đề tài luận án của NCS Nguyễn Quốc Toàn

 

NCS Nguyễn Quốc Toàn tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án

 

Các thầy cô tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Quốc Toàn bảo vệ thành công luận án

 

NCS Nguyễn Quốc Toàn chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án

 

Thực hiện: CCA 

Tổng truy cập: 1,786,886

157,588