Nghiên cứu sinh Bùi Thị Hằng Nga bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 12.6.2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Bùi Thị Hằng Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế, với đề tài "Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh”. Mã số ngành: 62.38.01.07.


 PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật , Chủ tịch hội đồng đánh giá luận án tặng hoa chúc mừng NCS


Đại diện Hội Cựu NCS tặng hoa chúc mừng NCS Bùi Thị Hằng Nga


Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá luận án và Giảng viên hướng dẫn 

                                                                                                                                                            Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 1,582,731

121,397