Nghiên cứu sinh Tống Thị Hạnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Chiều ngày 06.03.2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Tống Thị Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị, mã số chuyên ngành: 62.31.01.02, với đề tài "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các trường đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế”.


PGS.TS Nguyễn Văn Luân - Chủ tịch hội đồng đánh giá luận án tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh Tống Thị Hạnh


PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình thay mặt hội cựu Nghiên cứu sinh tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh Tống Thị Hạnh


Tổng truy cập: 1,582,657

121,323