Nghiên cứu sinh Lê Thị Minh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 11.10.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Lê Thị Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế, mã số chuyên ngành: 62.38.01.07, với đề tài "Pháp luật về sở hữu chéo cổ phần”.


                                   Nghiên cứu sinh Lê Thị Minh trình bày đề tài trước Hội đồng đánh giá luận án


                             Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo gồm 5 thành viên


                       Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Dương Anh Sơn tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh


                                 NCS. Lê Thị Minh chụp hình  lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá luận án
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    
Thực hiện:CCA


Tổng truy cập: 1,533,632

138,774