Nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Bình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 28.3.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Phát triển nhà ở đô thị tại tỉnh Bình Dương”.

Hội đồng nhận xét đề tài của NCS Nguyễn Khánh Bình


NCS Nguyễn Khánh Bình chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án

Hội đồng nhận xét đề tài của NCS Nguyễn Khánh Bình


NCS Nguyễn Khánh Bình chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án
Hội đồng nhận xét đề tài của NCS Nguyễn Khánh Bình


NCS Nguyễn Khánh Bình chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án


 

Tổng truy cập: 1,786,877

157,579