Nghiên cứu sinh Lưu Tiến Dũng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 29.11.2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Lưu Tiến Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Đinh Phi Hổ và PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình.


NCS Lưu Tiến Dũng trình bày đề tài trước Hội đồng


NCS Lưu Tiến Dũng tặng hoa cám ơn Chủ tịch Hội đồng


NCS Lưu Tiến Dũng chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án 

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 1,511,119

143,539