Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Bình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 10.10.2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Hoàng Thị Chỉnh.


NCS Nguyễn Đình Bình trình bày đề tài trước Hội đồng


NCS Nguyễn Đình Bình chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án 


Tổng truy cập: 1,511,204

143,624