Nghiên cứu sinh Trần Vinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 24.8.2018, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Trần Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Tác động của yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng đối với nhóm hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân và PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình.


NCS Trần Vinh chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và người hướng dẫn


Tổng truy cập: 1,528,784

133,926