Nghiên cứu sinh Đàng Quang Vắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Chiều ngày 24.8.2018, nghiên cứu sinh Đàng Quang Vắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Tài chính – Ngân hàng, với đề tài " Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trương Quang Thông./.


NCS Đàng Quang Vắng chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và người hướng dẫn 

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 1,511,207

143,627