Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Liêm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 21.6.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Liêm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Tài chính – Ngân hàng, với đề tài " Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc kỳ hạn nợ: Phương pháp tiếp cận hồi quy phân vị và phân rã OAXACA BLINDER”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Nguyễn Thị Cành và TS Dương Như Hùng. 


NCS Nguyễn Thanh Liêm trình bày đề tài trước Hội đồng


NCS Nguyễn Thanh Liêm chụp hình lưu niệm với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án 

Thực hiện: CCA


 

Tổng truy cập: 1,787,035

157,737