Nghiên cứu sinh Ngô Gia Lương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 5.11.2019, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Ngô Gia Lương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, mã số chuyên ngành: 62.31.01.01, với đề tài "Phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.


 PGS.TS Nguyễn Văn Luân - Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh


                          Nghiên cứu sinh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá luận án


 Nghiên cứu sinh tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án và thầy cô hướng dẫn khoa học của đề tài 


                                                            Toàn cảnh buổi đánh giá luận án 
     
                                                                                                                                                        Thực hiện: CCA 


Tổng truy cập: 1,582,755

121,421