NCS Phạm Mỹ Duyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Sáng ngày 21.07.2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Phạm Mỹ Duyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, mã số 62.31.01.01 với đề tài "Sinh kế giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”. 


      Toàn cảnh buổi bảo vệ


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tich Hội đồng đánh giá luận án tặng hoa chúc mừng NCS Phạm Mỹ Duyên


TS Nguyễn Văn Hiến, đại diện Hội Cựu NCS Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại diện 
 tặng hoa chúc mừng 


PGS.TS Nguyễn Chí Hải tặng hoa chúc mừng NCS


 NCS Phạm Mỹ Duyên tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án và giảng viên hướng dẫn

                                                                                                                                                                 Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 1,582,740

121,406