NCS Trương Thế Minh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Luật Kinh tế

Ngày 25/2/2022, NCS Trương Thế Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Luật kinh tế.

 

Đề tài luận án của NCS Trương Thế Minh là: "Pháp luật về tổ chức và quản lý hợp tác xã Việt Nam" thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế và mã số chuyên ngành là: 62.38.01.07 với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện.

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng về đề tài, NCS Trương Thế Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS

 

NCS Trương Thế Minh tặng hoa cảm ơn giảng viên hướng dẫn khoa học là PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

 

 

NCS Trương Thế Minh tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

 

  Thực hiện: CCA