Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp trình độ thạc sĩ khóa 17

THÔNG BÁO

Điều kiện công nhận đủ trình độ ngoại ngữ

để tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017

                                                                                               

                                                           

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM  về việc ban hành Quy chế Chuẩn ngoại ngữ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Học viên cao học khóa 2017 của Trường Đại học Kinh tế - Luật được công nhận đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp thạc sĩ nếu thỏa mãn điều kiện 1 hoặc điều kiện 2 sau đây:

1. Văn bằng tốt nghiệp

- Có bằng tt nghip đi hc ngành ngoi ngữ là một trong các loại sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

2. Chứng chỉ ngoại ngữ

2.1. Chứng chỉ tiếng Anh

 

Khung năng lực ngoại ngữ

Việt Nam

IELTS

( IDP, BC)

TOEFL

(ETS)

TOEIC (ETS)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

Bậc 3

(CEFR B1)

4.5

450 IPT

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

201

Nếu học viên sử dụng các chứng chỉ TOEFL ITP, TOEIC với số điểm như trên, để xét công nhận đạt chuẩn trình độ tiếng Anh thì phải dự thi đánh giá bổ sung 02 kỹ năng (Nói, Viết) do Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức (sẽ có thông báo chi tiết sau).

2.2. Chứng chỉ ngoại ng khác tiếng Anh

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

Bậc 3

(CEFR B1)

TRKI 1

DELF B1

TCF B1

B1 ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

3. Lưu ý

- Các văn bằng, chứng chỉ nêu trên được công nhận cả chuẩn đầu vàochuẩn đầu ra trong quá trình đào tạo.

- Các chứng chỉ trên còn thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký xác nhận đạt chuẩn.

- Các chứng chỉ trên do các tổ chức khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được ủy quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây


Tổng truy cập: 977,574

76,427