Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Số hiệu  36/2009/QH12
Cơ quan ban hành:  Quốc Hội
Loại văn bản Luật
Người ký: Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/06/2009
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2010
Tài liệu đính kèm: 969300e62047419aa641e401b6968713-luat sua doi so huu tri tue.doc


 
 

Tổng truy cập: 1,862,450

161,911