Năm 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ - NĂM 2016 

Download : Quyet dinh CS 2016 

Stt

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp

Chủ nhiệm

Đơn vị

Năm thực hiện

Năm kết thúc

Năm bảo vệ

Xếp

Loại

1

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho Cán bộ - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2016-01

Cơ sở

ThS Châu Ngọc Thảo Nguyên

 

5/2016

5/2017

 

 

2

Thiết kế mô hình khai phá ý kiến người dùng từ dữ liệu văn bản trên dịch vụ mạng xã hội trong lĩnh vực fastfood

CS/2016-02

Cơ sở

ThS Triệu Việt Cường

 

5/2016

5/2017

 

 

3

Đánh giá tính phù hợp của quy định pháp luật về giao dịch quyền sử dụng đất

CS/2016-03

Cơ sở

TS Châu Thị Khánh Vân

 

5/2016

5/2017

 

 

4

Phân tích khung pháp lý về doanh nghiệp của Lào và Campuchia

CS/2016-04

Cơ sở

ThS Đào Thị Thu Hằng

 

5/2016

5/2017

 

 

5

Xây dựng website chia sẻ thông tin, trao đổi học thuật và kết nối giao lưu của sinh viên giữa các khoa trong Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2016-05

Cơ sở

ThS Nguyễn Duy Hiệp

 

5/2016

5/2017

 

 

6

Áp dụng biện pháp khắc phục trong kiểm soát sát nhập vì lý do chính sách công nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản

CS/2016-06

Cơ sở

ThS Trương Trọng Hiểu

 

5/2016

5/2017

 

 

7

Khung pháp lý về hợp đồng nông nghiệp - Kinh nghiệm từ các nước và đề xuất cho Việt Nam

CS/2016-07

Cơ sở

ThS Vũ Kim Hạnh Dung

 

5/2016

5/2017

 

 

8

Tác động của thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật bản đến thị trường chứng khoán của các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á và Việt Nam

CS/2016-08

Cơ sở

ThS Nguyễn Thị Ngân

 

5/2016

5/2017

 

 

9

Nghiên cứu tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP đến xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam

CS/2016-09

Cơ sở

TS Huỳnh Thị Thúy Giang

 

5/2016

5/2017

 

 

10

Ảnh hưởng của linh hoạt tài chính và định giá sai đối với quyết định đầu tư tại các công ty niêm yết Việt Nam

CS/2016-10

Cơ sở

ThS Nguyễn Thanh Liêm

 

5/2016

5/2017

 

 

11

Pháp luật về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự - Kinh nghiệm của nước ngoài và đề xuất cho Việt Nam

CS/2016-11

Cơ sở

TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

5/2016

5/2017

 

 

12

Ứng dụng mô hình Tetraclasse để đo lường tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng của ngân hàng tại TP.HCM

CS/2016-12

Cơ sở

TS Võ Thị Ngọc Thúy

 

5/2016

5/2017

 

 

13

Sử dụng thống kê BAYES dự báo giá chứng khoán

CS/2016-13

Cơ sở

ThS Lê Thanh Hoa

 

5/2016

5/2017

 

 

14

Xây dựng phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2016-14

Cơ sở

ThS Nguyễn Văn Tuyên

 

5/2016

5/2017

 

 

15

Các yếu tố tác động lên sức khỏe trẻ em: Trường hợp Việt Nam

CS/2016-15

Cơ sở

TS Trần Quang Văn

 

5/2016

5/2017

 

 

16

Đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

CS/2016-16

Cơ sở

ThS Nguyễn Đình Thiên

 

5/2016

5/2017

 

 

17

Xây dựng Website tích hợp các video đồng bộ âm thanh với văn bản để hỗ trợ sinh viên luyện nghe tiếng Anh tại Trường đại học Kinh tế - Luật

CS/2016-17

Cơ sở

Nguyễn Thôn Dã

 

5/2016

5/2017

 

 

 

Tổng truy cập: 1,787,087

157,789