Năm 2016


DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐHQG - NĂM 2016 

Download : Quyết định C 2016 ; Quyết định B 2016 

Stt

Tên đề tài

Mã đề tài

Cấp đề tài

Chủ nhiệm

Thành viên

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Năm bảo vệ

X.Loại

Điểm TB

1

Tác động của đầu tư công đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

B2016-34-01

ĐHQG loại B

GS.TS Nguyễn Thị Cành

 

1/6/2016

1/6/2018

 

 

2

Bản chất giá trị và vấn đề hài hòa lợi ích của chuỗi giá trị nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống  - giải khát, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

C2016-34-01

ĐHQG loại C

ThS Nguyễn Khánh Trung

 

1/6/2016

1/6/2018

 

 

3

Báo cáo thị trường tài chính Việt Nam 2016

C2016-34-02

ĐHQG loại C

TS Trần Hùng Sơn

 

1/6/2016

1/6/2017

 

 

 

4

Ứng dụng của một số hàm biến dạng trong kinh tế và tài chính

C2016-34-03

ĐHQG loại C

TS Phạm Hoàng Uyên

 

1/6/2016

1/6/2017

 

 

 Tổng truy cập: 1,528,815

133,957