THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu

STT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Kinh tế học

Mã số: 9310101

30

2

Kinh tế chính trị

Mã số: 9310102

3

Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 9340201

4

Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340102

5

Luật Kinh tế

Mã số: 9380107

6

Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Mã số: 9380103

2. Tải hồ sơ dự tuyển và các quy định liên quan

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh trình độ tiến sĩ

Link đăng ký

2

Thông báo chi tiết tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

Download

3

Tải hồ sơ dự tuyển

Download

4 Danh sách các nhà khoa học tham gia hướng dẫn NCS tại Trường Đại học Kinh tế - Luật Link

5

Đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ thuộc ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển.

Link

6

Đối với hồ sơ dự tuyển có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì thực hiện quy trình xác nhận văn bằng của Trung tâm công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Link

7

Quy định về ngoại ngữ

Link

8 Danh mục tạp chí được công nhận theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Link

9

Quy định về chương trình dự bị tiến sĩ

Link

Các lưu ý về hồ sơ:

  • Người dự tuyển trình độ tiến sĩ hoặc dự bị tiến sĩ đều chuẩn bị đề cương nghiên cứu theo quy định tại mục 3 bảng trên. Hồ sơ bắt buộc có 02 thư giới thiệu và 01 giấy đồng ý hướng dẫn theo quy định tuyển sinh trình độ tiến sĩ. 
  • Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Trung tâm công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tham khảo Quy trình công nhận văn bằng tại mục 6 (bảng trên).

3. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ:15/8/2022 - 05/10/2022

Thời gian dự tuyển (dự kiến): Ngày 12/11/2022

Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp:

Địa điểm 1: Văn phòng Trường Đại học Kinh tế-Luật, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM

Thứ 2 đến thứ 6: 17g30 - 19g30
Thứ 7: 13g30 - 15g0017g30 - 19g30

 

Địa điểm 2: Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ (A.205), Trường Đại học Kinh tế - Luật ,số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ 2 đến thứ 6: 08g30 - 11g30

Nộp hồ sơ thông qua bưu điện:

Địa chỉ: Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ (A.205), Trường Đại học Kinh tế - Luật ,số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mức phí dự tuyển và thông tin chuyển khoản:

  • Lệ phí dự tuyển: 950.000đ/hồ sơ
  • Thông tin chuyển khoản

Số tài khoản: 007 100 119 1324
Tên ngân hàng: Ngân hàng VIETCOMBANK – CN TP.HCM
Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Cú pháp: <Họ tên thí sinh> <Số điện thoại> <TS 2022> <tiến sĩ> <ngành dự thi>

Ví dụ: LÊ VĂN A - 0988999999 - TS 2022 - ngành Kinh tế chính trị

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Phạm Lê Quang

Email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn hoặc quangpl@uel.edu.vn – SĐT: 0948700579