TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ

Đối tượng

- Tuyển thẳng
Điều kiện để được tuyển thẳng
XEM THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

- Xét tuyển 
Điều kiện để được xét tuyển
XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022
XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG NĂM 2022

- Thi tuyển
Điều kiện để được thi tuyển
XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

XEM DẠNG THỨC ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI (THAM KHẢO)

Đối tượng

- Xét tuyển chính thức
Điều kiện để được xét tuyển

Xét tuyển dự bị tiến sĩ
Chương trình dự bị tiến sĩ

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2022

 

 

 

 

 

 

 Phương thức tuyển sinh  Phương thức tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh hàng năm

- Đợt 1 tuyển sinh vào cuối tháng 6: Thông báo tuyển sinh vào tháng 01; Phát và nhận hồ sơ từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 5; Ôn thi tháng 3 đến giữa tháng 6.

- Đợt 2 tuyển sinh vào tháng 11: Thông báo tuyển sinh vào cuối tháng 7; Phát và nhận hồ sơ từ đầu tháng 07 đến cuối tháng 10; Ôn thi tháng 8 đến giữa tháng 11.

Thời gian tuyển sinh hàng năm

- Đợt 1 tuyển sinh vào cuối tháng 6: Thông báo tuyển sinh vào tháng 01; Phát và nhận hồ sơ từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 5.

- Đợt 2 tuyển sinh vào tháng 11: Thông báo tuyển sinh vào cuối tháng 7; Phát và nhận hồ sơ từ đầu tháng 07 đến cuối tháng 10.

 

 Địa điểm và thời gian học

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn II, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.
- Lớp Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế & Quản lý công, Kinh tế quốc tế: Chiều, tối thứ 7; Sáng, chiều Chủ Nhật
- Lớp Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật dân sự & tố tụng dân sự, Luật kinh tế: Các tối thứ 2 đến thứ 7.

Sáng: 08g00 - 11g30; Chiều: 13g30 - 16g30; Tối: 18g00 - 21g00

 

 

 

  Địa điểm và thời gian học

- Lớp Học phần tiến sĩ: giờ hành chính
Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, Quốc lộ 1, Linh Xuân, Thủ Đức

- Lớp Bổ sung kiến thức:
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn II, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.
+ Lớp Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế & Quản lý công, Kinh tế quốc tế: Chiều, tối thứ 7; Sáng, chiều Chủ Nhật
+ Lớp Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật dân sự & tố tụng dân sự, Luật kinh tế: Các tối thứ 2 đến thứ 7.

Sáng: 08g00 - 11g30; Chiều: 13g30 - 16g30; Tối: 18g00 - 21g00

Môn thi tuyển

1. Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công, Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán
- Môn cơ bản: Toán kinh tế
- Môn cơ sở: Kinh tế học
- Môn ngoại ngữ
2. Kinh tế chính trị
- Môn cơ bản: Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Môn cơ sở: Kinh tế học
- Môn ngoại ngữ
3.Luật kinh tế, Luật dân sự và Tố tụng dân sự
- Môn cơ bản: Luật dân sự
- Môn cơ sở: Luật hợp đồng
- Môn ngoại ngữ

 

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Chuẩn ngoại ngữ

Thời gian đào tạo:
02 năm (được thêm 02 năm trễ hạn)

Thời gian đào tạo:
03 năm (được thêm 02 năm trễ hạn)

Học phí

Học phí 

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học sau khi trúng tuyển

Hỗ trợ nghiên cứu khoa học sau khi trúng tuyển

Học bổng

Học bổng

Câu hỏi khác  Câu hỏi khác
 XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022  XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ DỰ BỊ TIẾN SĨ
NĂM 2022

Thông tin liên hệ

1. Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Số 669 Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: 028. 37244555 – 6371;
Hotline: 0934092386
(08g30 đến 15g30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; 13g30 đến 19g30 thứ 7; 07g30 đến 15g30 Chủ Nhật);
Zalo: 0934092386,
Link tham gia nhóm tuyển sinh Sau đại học năm 2022 https://zalo.me/g/tqavle141

2. Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện thoại liên hệ: 0283 9100916 
Thời gian làm việc:
15g30 đến 20g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
13g30 đến 19g30 thứ 7;
07g30 đến 15g30 Chủ Nhật.

  

Tổng truy cập: 2,351,918