Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Mai Thị Cẩm Tú

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Cẩm Tú
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/10/1982
4. Nơi sinh: Bến Tre
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 120/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2011 của Trường.
6. Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản”.

7. Chuyên ngành: Kinh tế học
8. Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Thanh Thu

10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Giới thiệu luận án bằng tiếng anh: 
tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,822

133,964