NCS Mai Hoàng Đức Duy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

Ngày 17/3/2023, NCS Mai Hoàng Đức Duy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Hình ảnh hội đồng bắt đầu làm việc

 

Đề tài luận án của NCS Mai Hoàng Đức Duy là: Pháp luật về giới hạn an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Namthuộc chuyên ngành Luật Kinh tế với mã số chuyên ngành là: 62.38.01.07 được sự hướng dẫn khoa học độc lập của: PGS.TS Lê Vũ Nam

 

NCS Mai Hoàng Đức Duy trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Mai Hoàng Đức Duy do PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện làm chủ tịch hội đồng. Tại buổi bảo vệ, NCS Mai Hoàng Đức Duy đã nhận được nhiều góp ý và đánh giá khách quan. Ngoài ra, Hội đồng cũng đưa ra những ý kiến khác để NCS Mai Hoàng Đức Duy bổ sung, hoàn thiện luận án của mình trong thời gian tới.

 

PGS.TS Ngô Hữu Phước thông báo kết quả bảo vệ luận án

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. NCS Mai Hoàng Đức Duy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo và nhận được nhiều lời chúc mừng từ giảng viên hướng dẫn, các thầy cô trong hội đồng và bạn bè, người thân tới dự.

 

NCS Mai Hoàng Đức Duy nhận hoa chúc mừng bảo vệ thành công từ PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Chủ tịch hội đồng

 

Một số hình ảnh khác trong buổi bảo vệ:

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông