NCS Phạm Yến Nhi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

Ngày 14/4/2023, NCS Phạm Yến Nhi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Hình ảnh hội đồng luận án cấp cơ sở đào tạo làm việc

 

Đề tài luận án của NCS Phạm Yến Nhi là: "Pháp luật về hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội" thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế với mã số chuyên ngành là: 62.38.01.07 được sự hướng dẫn khoa học độc lập của PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện.

 

NCS Phạm Yến Nhi trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Yến Nhi do PGS.TS Lê Vũ Nam làm Chủ tịch hội đồng đã có những đánh giá và cho rằng: Ở Việt Nam, hình thức thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) còn khá mới trong khoa học pháp lý lẫn trong thực tiễn áp dụng. Những nội dung quan trọng của giao dịch này như chủ thể tạo lập NOXH cho thuê mua, đối tượng được thuê mua NOXH và những nội dung liên quan đến việc kiểm soát giá và chất lượng NOXH cho thuê mua chưa được quy định đầy đủ. Do đó, xây dựng một hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng và khả thi cho hình thức thuê mua NOXH là rất cần thiết.

 

PGS.TS Ngô Hữu Phước thông báo kết quả bảo vệ luận án

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, NCS Phạm Yến Nhi đã nhận được nhiều góp ý và đánh giá khách quan. Ngoài ra, Hội đồng đưa ra các góp ý để nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện luận án của mình. Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua và chúc mừng NCS Phạm Yến Nhi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

NCS Phạm Yến Nhi nhận hoa chúc mừng từ PGS.TS Lê Vũ Nam - Chủ tịch hội đồng

 

Một số hình ảnh thành viên hội đồng phản biện và nhận xét luận án:

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông