Thông tin bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Thế Nguyễn

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Thế Nguyễn

2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/3/1978 Nơi sinh: Bến Tre

4. Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2013-2016
5. Tên đề tài luận án: "Động lực phát triển ngành công nghiệp điện tử Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế"

6. Ngành: Kinh tế học
7. Mã số  ngành: 62.31.01.01
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

                                                     TS Trần Thanh Long
9. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
10. Trang thông tin luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
11.Trang thông tin luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
12. Luận án: Tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,920

134,062