Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thị Phương Nhung

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Nhung

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/7/1984
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHQG-SĐH ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2010 đợt 1 của Khoa Kinh tế;
6. Tên đề tài luận án: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam"

7. Chuyên ngành: Kinh tế học
8. Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Luân

10. Tóm tắt luận án: Tải file tại đây
11. Giới thiệu luận án bằng tiếng anh: Tải file tại đây
12.Giới thiệu luận án bằng tiếng việt: Tải file tại đây
13. Luận án:  Tải file tại đâyTổng truy cập: 1,528,794

133,936