NCS Nguyễn Minh Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị

Ngày 13/4/2023, NCS Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

Hình ảnh hội đồng bắt đầu làm việc

 

Đề tài luận án của NCS Nguyễn Minh Tuấn là: ”Nghiên cứu hoàn thiện thể chế kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” thuộc chuyên ngành Kinh tế chính trị với mã số chuyên ngành là: 62.31.01.02 được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn.

 

NCS Nguyễn Minh Tuấn trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Minh Tuấn do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch hội đồng. Trên cơ sở phân tích các lý thuyết về thể chế kinh tế cũng như dựa vào các đánh giá thực tiễn trong nền kinh tế Việt Nam. Luận án tập trung tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế góp phần thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát triển. 

 

TS Nguyễn Thị Đông thông báo tổng hợp kết quả bảo vệ luận án

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, NCS Nguyễn Minh Tuấn đã nhận được nhiều góp ý và đánh giá khách quan. Ngoài ra, Hội đồng đưa ra các góp ý để nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện luận án của mình. Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua và chúc mừng NCS Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

NCS Nguyễn Minh Tuấn nhận hoa chúc mừng từ PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch hội đồng

 

Một số hình ảnh khác của buổi bảo vệ:

 

Tin bài, hình ảnh: Phòng Truyền thông