NCS Nguyễn Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kinh tế học

Ngày 27/4/2023, NCS Nguyễn Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

 

NCS Nguyễn Thanh Huyền thực hiện đề tài luận án: “Các rào cản trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội của lao động nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc chuyên ngành Kinh tế học và được sự hướng dẫn khoa học độc lập của PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình.

 

NCS Nguyễn Thanh Huyền trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Huyền do PGS.TS Nguyễn Chí Hải làm chủ tịch hội đồng đã có những đánh giá khách quan, trao đổi thẳng thắn về cả nội dung và hình thức của luận án. Điểm nổi bật của luận án chính là việc luận án đã nghiên cứu được thực trạng các rào cản trong tiếp cận an sinh xã hội (ASXH) của lao động nhập cứ (LĐNT) tại TP.HCM để xác định rõ các nhóm rào cản về phía cung, phía cầu, rào cản về thể chế, về nhận thức và rào cản về hộ khẩu có thực sự cản trở việc tiếp cận ASXH của LĐNC tại TP.HCM. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế các rào cản kể trên trong tiếp cận ASXH cho LĐNC tại TP.HCM.

 

TS Phạm Mỹ Duyên thông báo kết quả bảo vệ luận án

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng, NCS Nguyễn Thanh Huyền đã nhận được nhiều góp ý từ thành viên hội đồng. Ngoài ra, hội đồng đưa ra các góp ý để nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện luận án của mình. Kết quả, toàn thể hội đồng thống nhất thông qua và chúc mừng NCS Nguyễn Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

NCS Nguyễn Thanh Huyền nhận hoa chúc mừng từ PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Chủ tịch hội đồng

 

Một số hình ảnh khác trong buổi bảo vệ:

  

 

Tin bài, hình ảnh: Phòng Truyền thông