NCS Nguyễn Văn Tân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngày 25/2/2022, NCS Nguyễn Văn Tân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng.

 

Đề tài luận án của NCS Nguyễn Văn Tân là: "The impact of equitization on firm performance: Evidence from Vietnamese state-owned enterprises" thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và mã số chuyên ngành là: 62.34.02.01 với sự hướng dẫn của PGS.TS Trịnh Quốc Trung.

 

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng về đề tài, NCS Nguyễn Văn Tân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng NCS

 

NCS Nguyễn Văn Tân tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

  

  Thực hiện: CCA 

Tổng truy cập: 2,352,024